Історія ця розпочалася рік тому…

До нашої школи завітала пані Сірпа (зі Швейцарії). Саме ця країна має розвинене сільське господарство, саме ця країна має біодинаміку)

І пані Сірпа, перебуваючи у нас, весь час радила зробити компостну купу  і спеціальними препаратами наповнити нашу земельну ділянку. В місті Цюріху пані Сірпа має такий досвід, проживаючи в квартирі. Вона списалася зі своїми друзями і у нас з’явився календар Марії Тун. В ньому розписано що і коли садити, чим обробляти землю, як готуються препарати, які оживляють землю… Ми садили квіти і збирали гарний врожай огірків))) А восени з дітьми створили компостну купу, яку щодня підживлюємо харчовими відходами, що їх привозимо з наших квартир.

Пройшов час… Пані Сірпа поїхала, а імпульс залишився)

І на осінніх канікулах ми поїхали до біодинамічного господарства пана Тараса. Це була розвідка – подивитися що і як… Привезли від нього біодинамічні препарати, обробили ділянку і домашні квартирні квіти. На очах квіти стали оживати)

Нам так відгукнулося те, що робить пан Тарас, що в школі було прийняте рішення про поїздку до нього з дітьми.

Навесні завжди багато роботи. Що ми робили під час нашого перебування на фермі?

Пасли вівці та кіз, обрізали фруктові дерева, динамізували Фляден-препарат і напоювали ним землю, годували поросят та переводили на нове місце)))

Крім того, їздили на фірі, гуляли лісом і спостерігали природу, пили живу воду, що тече з гір, готували плов на справжньому відкритому вогні)

Вечорами грали на флейтах і співали)

Повернулися трохи втомленими і щасливими, з бажанням знову їхати до живої природи, до тварин, яких неможливо не полюбити, до щирих і сердечних людей)

 ***

История эта началась год назад ...

В нашу школу приехала госпожа Сирпа (из Швейцарии). Именно эта страна имеет развитое сельское хозяйство, именно эта страна имеет биодинамику)

И госпожа Сирпа, находясь у нас, все время советовала сделать компостную кучу и специальными препаратами наполнить наш земельный участок. В городе Цюрихе госпожа Сирпа имеет такой опыт, проживая в квартире. Она списалась со своими друзьями и у нас появился календарь Марии Тун. В нем расписано что и когда сажать, как готовятся препараты, которые оживляют землю ... Мы сажали цветы и собирали хороший урожай огурцов))) А осенью с детьми создали компостную кучу, которую ежедневно подкармливаем пищевыми отходами, привозя их из наших квартир.

Прошло время ... Госпожа Сирпа уехала, а импульс остался)

И на осенних каникулах мы поехали в биодинамическое хозяйство пана Тараса. Это была разведка – посмотреть что и как ... Привезли от него биодинамические препараты, обработали участок и домашние квартирные цветы. На глазах цветы стали оживать)

Нам так откликнулось то, что делает пан Тарас, что в школе было принято решение о поездке к нему с детьми.

Весной всегда много работы. Что мы делали во время нашего пребывания на ферме?

Пасли овец и коз, обрезали фруктовые деревья, динамизировали Фляден-препарат и поили им землю, кормили поросят и переводили на новое место)))

Кроме того, ездили на подводе, гуляли по лесу и наблюдали природу, пили живую воду, которая течет с гор, готовили плов на настоящем открытом огне)

По вечерам играли на флейтах и ​​пели)

Вернулись немного уставшими и счастливыми, с желанием снова ехать к живой природе, к животным, которых невозможно не полюбить, к искренним и сердечным людям)

© 2021. Київська вальдорфська школа-комплекс "Ключі до майбутнього"