ИЗОБРАЖЕНИЯ:
ЧБ
ЦВ
ТЕКСТ:
A
A
A
ФОН:
Ц
Ц
Ц
Ц
НАСТРОЙКИ:

Дополнительные настройки


КЕРНИНГ: СТАНДАРТНЫЙ СРЕДНИЙ БОЛЬШОЙ
ИНТЕРВАЛ: ОДИНАРНЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ ДВОЙНОЙ
For the visually impaired
Перейти на обычную версию

Група людей різного віку отримала завдання зробити русло річки. Працювали з глиною. Рівна доріжка, якою потекла вода. Дивовижним було спостереження за вмінням води проходити перешкоди на своєму шляху…

Далі зробили меандри – колоподібні вигини. Побачили різницю руху води…
Після того, як вода з форми зникла, на дні можна було бачити різні форми її руху…

Наступного дня ми досліджували флоуформу, зроблену з пластику. День був сонячний. Добре було видно як починає свій рух вода з джерела і як перетворюється на коловорот. Але між цими крайніми точками є безліч різних її рухів…

Вода має свої ритми…

Рівна поверхня води. Завжди цікаво побачити, що відбувається, коли на неї потрапляє краплинка. Спочатку ми крапали воду. Нічого не побачили. Потім - крапля чорнила. І тут почалися справжні дива… Але все це краще побачити на власні очі…

Старша школа – це споглядання і дослідження феноменів.
Вода, її рух, флоуформа – це феномени.
Коли ми зустрічаємося з феноменом, ми маємо сміливість пережити нове, побудувати ситуацію і вирішити її – вийти з неї по-людські, в свободі.
Ось такі глибокі смисли має природа…

Щиро дякуємо Найджелу Віллсу за демонстрацію і бажання ділитися своїми знаннями❤️


The mystery of water. Water experiments

A group of people of different ages was given the task of making a riverbed. We worked with clay.

The smooth path along which the water flowed. It was amazing to observe the ability of water to pass obstacles on its way...
We changed the straight path of the water to meanders – circular bends.

We saw the difference in water movement…
After the water disappeared, we saw different forms of its movement at the bottom...

The next day we explored the plastic flowform. The day was sunny. It was clearly visible how the water starts its movement from the spring and how it turns into a whirlpool. But between these extremes there are many different its movements…

Water has own rhythms...

Next experiment.
The surface of the water is flat and quiet.
For us it was interesting to see what happens when a droplet falls on it.

At first we dripped water. Nothing was seen. Then – a drop of ink. And here the real miracles began... But it's better to see for yourself.

High school is the contemplation and study of phenomena.
Water, its movement, flow form are phenomena.
When we encounter a phenomenon, we have the courage to experience something new, to build a situation and solve it - to get out of it in a human way, to freedom.
Nature has deep meanings...

Thanks to Nigel Wills for the demonstration and willingness to share his knowledge❤️

© 2023. "Ключі до майбутнього" - творча педагогічна майстерня